Tư vấn pháp luật Thừa kế


Các điều kiện để một di chúc được công nhận là hợp pháp?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người có di sản thừa kế có thể để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật hoặc lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Xem chi tiết
Hiển thị 1 đến 1 của 1 (1 trang)