Dịch vụ


Công ty luật TNHH Đức Minh Hà Nội hoạt động trong nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau như: hình sự, doanh nghiệp, lao động, hôn nhân và gia đình, đất đai, thuế,… bao gồm thực hiện các dịch vụ pháp lý từ tư vấn đến hoạt động tranh tụng cũng như hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, công dân có hoàn cảnh khó khăn và các doanh nghiệp mới khởi nghiệp.

Luật sư tư vấn
Luật sư tranh tụng
Đại diện ngoài tố tụng