Tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ


Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả nhất và bảo vệ quyền lợi tối đa cho chủ sở hữu quyền. Dịch vụ của Đức Minh Hà Nội trong lĩnh vực tư vấn xử lý vi phạm Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ; Yêu cầu…

Xem chi tiết
Hiển thị 1 đến 1 của 1 (1 trang)