Đặt câu hỏi tư vấn cho chúng tôi


Hồi đáp của Luật sư sẽ được thể hiện bằng văn bản và gửi lại qua email của khách hàng cung cấp. Phí dịch vụ: 300.000 VNĐ/Email
Hồi đáp của Luật sư sẽ được thể hiện bằng văn bản, được Luật sư ký và đóng dấu công ty vào văn bản tư vấn. Văn bản tư vấn sẽ được gửi dưới dạng bản Scan và gửi lại qua Email. Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ/văn bản
Hồi đáp của Luật sư sẽ được thể hiện bằng văn bản, được Luật sư ký và đóng dấu công ty vào văn bản tư vấn. Văn bản tư vấn sẽ được gửi dưới dạng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ khách hàng cung cấp. Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ/văn bản
Chủ tài khoản: ĐẶNG VĂN MINH (Giám đốc công ty) Số tài khoản: 26010001025232 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Mỹ Đình Nội dung chuyển khoản: Tư vấn Email + Họ và tên + Số điện thoại Sau khi đã gửi câu hỏi và thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 024 3753 6637 để được xác nhận yêu cầu tư vấn và xác nhận đã nhận thanh toán. Luật sư sẽ tiếp nhận và tư vấn ngay sau khi bạn xác nhận thông tin thành công.