Danh sách luật sư


Luật sư Nguyễn Phương Việt

Học vấn – Đào tạo:

+ Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2004.
+ Tốt nghiệp Học viện Tòa án, năm 2006

Kinh nghiệm thực hành:

Luật sư Nguyễn Phương Việt là là Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Trước khi trở thành Luật sư, ông Nguyễn Phương Việt từng làm Thẩm phán và có 12 năm làm việc trong ngành Tòa án nhân dân. Do đó ông Việt rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng để bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, người bị hại và các đương sự.

Đặc biệt, ông Việt có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Hình sự, Đất đai và Hành chính.